סיום יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד אינם חתונה קתולית. הם אינם לנצח אם הצדדים אינם חפצים בכך.

למעסיק ישנה הזכות והחופש לבחור מי יעבוד אצלו ואת העסקתו של מי יפסיק, בדיוק כמו החופש של העובד לעבוד ולהפסיק לעבוד אצל מעסיק ספציפי. 

הכלל הוא שניתן להתפטר מהעבודה (בצורה מסוימת) מתי שרק רוצים. כמו כן, מותר לפטר עובד (בתנאים ובצורה מוסימת) מתי שרק רוצים. ישנם כללים לפיטורים. ולרוב אי קיום הכללים יבא לפיצוי כספי גבוה ולעיתים גם למניעת הפיטורים.

הצורה והתנאים לפיטורים ו/או התפטרות, נמצאים בחוקי העבודה ומסבירים בפשטות כיצד מתחיל ומסתיים הליך של פיטורים או התפטרות.

 • העסקה לתקופה קצובה – זהו הליך הפיטורים היעיל והקצר ביותר. אם נגיד אדם מועסק בחברה של קטיף תפוזים. המדור בעבודה עונתית וכשנגמרת העונה, נגמרת ההעסקה.
 • התפטרות – זהו הליך שבו העובד מבקש לסיים את העסקתו על דרך של פיטורים. יכול להיות שמחכה לו עבודה חדשה ויתכן גם שלא. ברוב רובם של המקרים, התפטרות אינה מזכה בזכויות מסוימות כמו פיצויי פיטורים. לעיתים המעסיק מיוזמתו נותן את הזכויות. לעיתים מכח חקיקה מגיע לעובד זכויות על אף שפוטר.
 • פיטורים – זהו הליך שבו המעביד מבקש לפטר את העובד ולסיים את יחסי עובד מעביד. לעיתים מוחלף העובד בעובד אחר טוב יותר, לעיתים סוגרים את המשרה הספציפית. עובד שמפוטר, זכאי לזכויות סוציאליות מסוימות כמו הודעה מוקדמת לפיטורים, פיצויי פיטורים, הזכות לחתום אבטלה לתקופה קצובה ועוד.
 • פיטורים השוללים זכויות של מפוטר – בעיקר עובד שביצע עבירה פלילית או מעשה השולל זכויות של מפוטר.
 • התפטרות המזכה בתנאי מפוטר – לעתים הדין מתיר לעובד להתפטר ולקבל זכויות כמו של אדם מפוטר בכפוף לשינויים כאלה ואחרים. (לדוגמה, יקבל פיצויי פיטורים אבל לא יקבל הודעה מוקדמת).

ס' 11א' לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

 1. (א)  התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.
 • כולנו מכירים את הזכות להתפטר ולזכות בתנאי מפוטר כשמדובר ב"הרעת תנאים" אך גם עפ"י הסעיף וגם עפ"י הפסיקה הרבה ישנם מקרים רבים שבהם מגיע לעובד מתפטר תנאים של מפוטר והכל תחת ההגדרה "מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"

נעבור ל מס' דוגמאות מהפסיקה.

זכויות עובד מפוטר

 • הזכות הראשונה של עובד ועוד בדרך להיות מפוטר, היא הזכות להליך פיטורים הוגן, מלא ושקוף.
 • בטרם מפטרים עובד, יש לו הזכות לקיום שימוע לקראת הפיטורים. יש לו הזכות לטעון את טענותיו כנגד הרצון לפטרו והסיבות לכך ויש חובה על המעביד לשמוע אותו. לא ניתן לפטר אדם סתם כך.
 • לשימוע ישנם כללי ברזל לשימוע שאסור לחרוג מהם:
 1. זימון בכתב לשימוע.
 2. זימון מספיק זמן מראש (לא מהיום להיום).
 3. זימון שאומר מפורשות שהשימוע הוא לקראת פיטורים.
 4. בזימון יצוין מפורשות בפני מי מקיימים את השימוע?
 5. הודעה בזימון על הזכות לייצוג של העובד בשימוע ע"י עו"ד או נציג ההסתדרות וכו'.
 6. למסור בידי העובד מסמכים שהוא מבקש שיסיעו לו בשימוע.
 7. בשימוע עצמו צריך לשמוע את העובד ולדון בעניינו ב"לב פתוח ונפש חפצה"
 8. לאחר השימוע – מתן החלטה עניינית בעניין המשך העסקה של העובד ותוצאות השימוע.

ישנן זכויות נוספות של עובד מפוטר – לאחר פיטוריו:

 1. פיצויי פיטורים – אם כל הזכויות.
 2. שחרור קופות + אישורים + טפסים ככל הנדרש.
 3. הודעה מוקדמת לפיטורים – בפועל או תשלום חלף הודעה.
 4. מכתב פיטורים + הזכות לחתום אבטלה.

עובד שמפוטר, זכאי לזכויות וכספים שלא זכאי לקבל, עובד שהתפטר מעבודתו. בעיקר פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. לרוב, דווקא העובד נדרש ליתן הודעה מוקדמת למעביד.

הזכויות שמנינו אינם סוף דבר ויתכן מאוד שישנם זכויות רבות נוספות אבל החלוקה היא ברורה. מפוטר, זכאי לקבל אותם ומתפטר אינו זכאי לקבלם.

ישנן זכויות שעובד מקבל אותם בכל מקרה. גם אם פוטר וגם אם התפטר:

 1. פדיון ימי חופשה.
 2. פדיון הבראה
 3. החזר הלוואות
 4. הכספים בקופות (חלק עובד)

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות:

 • סיום יחסי עובד מעביד על דרך של פיטורים או התפטרות מחייבת במתן הודעה מוקדמת. הודעה מוקדמת זו בעצם זכות סוציאלית של עובד או מעסיק "להתארגן" לקראת סיום יחסי עובד מעביד. העובד יתארגן על מקום אחר והמעביד יתארגן על עובד אחר.
 • הצד שעושה את הצעד הוא זה שחב בהודעה מוקדמת לקראת סיום יחסי העבוה בין הצדדים (עובד מתפטר- יודיע מראש זמן הקבוע בחוק או בהסכם = הודעה מוקדמת).
 • הודעה מוקדמת לפיטורים תהא עפ"י החוק ואם יש הסכם בין הצדדים אז ההסכם גובר (בכפוף לחריגים).
 • החוק – חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות התשס"א-2001

חזרה מהודעת פיטורים או מהודעת התפטרות

 • חזרה מהודעת פיטורים: חזרה של מעסיק מהודעת הפיטורים אינה מבטלת את הפיטורים, אלא אם כן העובד הסכים לכך. זכותו של העובד לראות את הודעת הפיטורים תקפה, ולקבל פיצויי פיטורים בהתאם לחוק.
 • למרות זאת, אם הודעת הפיטורים נמסרה ב"עידנא דריתחא" (בעת מריבה או כעס), רשאי המעסיק לחזור בו ולבטל את הפיטורים.
 • חזרה מהודעת התפטרות: חזרה של עובד מהודעה מוקדמת על התפטרות אינה מבטלת את ההתפטרות, אלא אם כן המעסיק הסכים לכך. זכותו של המעסיק לראות את הודעת ההתפטרות תקפה, ולהפסיק את העסקתו של העובד. למרות זאת, אם ההודעה על ההתפטרות נמסרה ב"עידנא דריתחא" (בעת מריבה או כעס), רשאי העובד לחזור בו ולבטל את ההתפטרות.

עו"ד שרון ברבי

עורך הדין שרון ברבי חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 2008. בשנת 2009 סיים עורך הדין ברבי את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, ובהתבסס על הניסיון הרב שצבר בטיפול ובייצוג עשרות תיקים הקים באותה שנה את משרד עורכי הדין שבראשו הוא עומד.

דילוג לתוכן