נשים ועבודה

ישנם חוקים רבים הקובעים סטאטוס ומעמד או תנאים מסוימים ואיסורים כאלו ואחרים בעניין העסקת נשים.

נכון לעבר ולהווה, יהיה זה שקר גס לטעון שנשים הן בני מעמד שווה ואין צורך לחוקק חוקים המיטיבים עימהם ומחזקים אותן הן על מנת למנוע את קיפוחן והן על מנת למנוע ממצבים טיבעיים (כמו היריון ולידה) כדי להציבן הרבה מאחור למול גברים או נשים שאינן באותו המצב.

אם יראה המעסיק לנגד עיניו תמיד, שגם הוא הגיע לעולם על דרך של היריון ולידה סביר להניח שהכל היה מסתדר מעצמו אך למעסיקים יש נטיה לשכוח זאת ולראות לנגד עיניהם רק מה שהם רוצים לראות ולכן באו החוקים לנסות ולצמצם את הפגיעה.

 מכל החוקים והתקנות והפסיקה הרבה, אנו נדבר על עניין היריון ולידה.

ככלל, נשים לא אוהבות לספר לכולם שהן בהיריון אל אם כבר אין ברירה…

ע"א 201/62 חנה כהן נ' ידידיה זרזבסקי, התייחס השופט העליון חיים כהן לסוגיה זו במילים הציוריות הבאות:

"אין דרכן של נשים להודיע למעבידיהן ששיחקה להן שעתן ונתברכה בטנן ונכנסו להיריון. דרכן של נשים היא לשמור דבר הריונן בסוד כמוס, משל כאילו אוצר גדול זה אין בו חלק ונחלה אלא לשני מוצאיו בלבד…. ידיעה שכזאת אינה קיימת בידי המעביד אלא במקרים נדירים ביותר, ויש להניח שהמחוקק יודע נפש האישה ואינו מצפה ממנה גילוי סודותיה בניגוד לטבעה".

 

חובת ההודעה למעביד על ההריון

אישה בהיריון צריכה להודיע למעסיקה על הריונה במהלך החודש החמישי. חוק עבודת נשים אינו קובע במפורש את חובת ההודעה למעביד על היות עובדת בהריון ובעצם ההודעה למעסיק נועדה כדי שהעסקתה תהא בתוספת מס' זכויות או חובות. החוק קובע בעניין עבודה בשעות נוספות, במנוחה שבועית ועבודת לילה, בס' 10 לחוק עבודת נשים, כי עובדת שהיא בחודש החמישי תודיע על כך למעסיק, ומשעשתה כן, אין להעסיק אותה במנוחה השבועית, שעות נוספות או בעבודת לילה אלא אם כן הסכימה לכך העובדת בכתב + אישור רופא מומחה. יחד עם זאת, הפרשנות המשפטית המקובלת לעניין האמור לעיל היא כי יש להודיע למעסיק במהלך החודש החמישי על היות העובדת בהריון.

יוער, כי יש התייחסות מיוחדת לעובדת בהריון אשר עבודתה היא בסביבת עבודה עם חומרים מסוכנים או חומרים המשפיעים על חום גופה וכדומה.

איסור פיטורי עובדת בהריון

סע' 9 בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אוסר על מעביד לפטר עובדת במהלך הריונה, וזאת אם העובדת מועסקת במקום העבודה או אצל אותו מעסיק חצי שנה ומעלה. האיסור חל גם לגבי עובדות זמניות, וגם לגבי עובדות המועסקות בחוזה עבודה לתקופה קצובה. אם המעסיק הוא קבלן כוח אדם, גם הפסקה זמנית של העבודה תיחשב לפיטורים. במקרה שאישה עבדה פחות משישה חודשים, יכולה לחול הגנת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר על פיטורי עובדת עקב ההריון (החוק חל על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה.

היתר פיטורים

מעסיק המעוניין לפטר עובדת במהלך הריונה, יפנה למשרד הכלכלה (תמ"ת לשעבר), בבקשה לקבלת היתר פיטורים. החוק קובע כי לא יינתן היתר ע"י הממונה על עבודת נשים, אם הפיטורין קשורים להריון של העובדת. פיטורים אינם תקפים ללא קבלת היתר והעובדת זכאית להמשיך לעבוד. מעביד עברין צפוי לקנסות ובעבירות מסוימות- אף למאסר.

ההליך במשרד הכלכלה

על המעסיק לפנות בבקשה מפורטת בכתב לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון. המעסיק והעובדת רשאים להיות מלווים ע"י עו"ד או נציג ארגון עובדים בעת השימוע ובלבד שהומצא ייפוי כוח המעיד על ייצוגם.  יש לציין כי בעת השימוע אין לעוה"ד או לנציג ארגון העובדים זכות להשיב לשאלות במקום המעסיק/העובדת. השימוע נערך בנפרד לכל צד, כאשר השימוע למעסיק נערך ראשון, למעט במקרים חריגים.

איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון 

לא יפגע מעביד בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר התמ"ת. 
האמור לעיל לא יחול על שינוי זמני בהיקף המשרה שיזמו העובד/העובדת לפי אישור רפואי.

איסור פיטורים בחופשת לידה ובחופשה ללא תשלום

  • חופשת לידהחל איסור על פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה, ובתקופה של 60 יום מסיום חופשת הלידה. האיסור מוחלט אלא אם מתקיימים שני התנאים הבאים– 
    – עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד ניתן  צו פירוק.

  הפיטורים אינם בקשר ללידה.

  • חופשה ללא תשלום – חל איסור על פיטורי עובדת במהלך חל"ת על פי חוק ובמהלך 60 יום מסיום חל"ת ע"פ חוק, אלא בהיתר המומנה על חוק עבודת נשים. על המעסיק חלה חובת הודעה מוקדמת, ע"פ חוק הודעה מוקדמת.

סע"ש 26748-10-14 לזרוביץ נ' נקודת חן בע"מ ואח' – (משרדנו ייצג את העובדת) מוכרת בחנות תכשיטים בעבודה זמנית וחלקית פוטרה לאחר שסיפרה למעסיק שלה שהיא בהיריון. לפני שפיטר אותה ניסה המעסיק להציק לה כדי שתעזוב מעצמה וכשזה לא הצליח, פיטר אותה כשהיא בחודש 5 לעבודה. העובדת תבעה המעביד בבית הדין כי לא היה זקוק לאישור משרד הכלכלה כי זה היה לפני החודש השישי לעבודה. כמו כן היא פוטרה כי לא הייתה טובה ובלי קשר להיריון ועובדה, ידעתי שהיא בהיריון כבר מהיום הראשון מחברה שלה שסיפרה לי ובכל זאת העסקתי אותה וכו'

אותו מעסיק שילם לה 6 משכורות פיצוי רק בשל הפיטורים הללו שבה בעצם יותר ממה שהיא עבדה שם כל התקופה.

עו"ד שרון ברבי

עורך הדין שרון ברבי חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 2008. בשנת 2009 סיים עורך הדין ברבי את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, ובהתבסס על הניסיון הרב שצבר בטיפול ובייצוג עשרות תיקים הקים באותה שנה את משרד עורכי הדין שבראשו הוא עומד.

דילוג לתוכן