העדפה מתקנת וייצוג הולם

העדפה מתקנת הינה ביסודה מעשה של אפליה מלאכותי. רק שהאפליה הזו הינה מסוג כזה, שנועד לתקן את האפליה הטבעית הקיימת ומנסה להשיג בסופו של דבר הקטנת האפליה הטבעית הקיימת בהתערבות מלאכותית.

ישנה העדפה מתקנת המוגדרת בפסיקה. ישנה העדפה מתקנת המוגדרת כבר בחקיקה עצמה לדוגמה ס' 3 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן ס' 9ב':

  1. (א) ראה מעסיק כי בקרב עובדיו אין ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות (להלן – ייצוג הולם), יפעל לקידום הייצוג ההולם, לרבות ביצוע התאמות.

(ב)        פעולות מעסיק לפי סעיף זה, יכול שייעשו בתכנית אשר תכלול הוראות בדבר העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות שהם כשירים לתפקיד או למשרה ושהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.

גם ס' 1ב' לחוק שיווי זכויות האישה קובע:

1ב.     אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

(1)  אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;

(2)  הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.

העדפה מתקנת במכרז בו אישה יחידה מתמודדת

עב' 3888/03 רות זוארץ נ' מדינת ישראל; עע' 621/07 שמואל גונן נ' רות זוארץ; בג"צ 9750/08 גונן שמואל נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'

על ועדת הבוחנים במכרז להביא בחשבון את המדיניות המוצהרת בדבר העדפה מתקנת בשירות הציבורי, בעת בחינת מטעמדת שהיא האישה היחידה המתמודדת על תפקיד.

כיום, אנו רואים העדפה מתקנת ודרישה לייצוג הולם בכל מקום. אנו רואים הצהרה של הילרי קלינטון שאם תיבחר היא תדרוש אחוזים כאלו ואחרים לייצוג נשים במושבים בסנאט, בוועדות חשובות וכו'. אנו רואים מכרזים שבהם ישנם מספר משרות השמורות רק לנשים/עולים/המגזר הבדואי וכו'.

ראוי או פחות ראוי ניתן להתווכח אך זה קיים.

לעיתים, ישנה התנגדות להעדפה מתקנת וייצוג הולם. לעיתים גם יש תירוצים מאוד טובים. היה סיפור בביטוח הלאומי שהיו צריכים למנות סמנכ"ל. התמודדו מס' גברים ונשים. לשלבים האחרונים הגיעו גבר ואישה. הועדה בחרה בגבר ונימקה כי בשל כך שקורות החיים של הגבר והאישה שווים אך לגבר יש יותר ניסיון הגבר נבחר לתפקיד.

במבט ראשון דווקא נראה תקין מאוד. אפילו מקסים שהועדה רואה בגבר ובאישה שווים כך שאם היה לה ניסיון יותר מהגבר כנראה שהייתה זוכה בתפקיד.

לא כך הם הדברים, האשה ערערה וזה הגיע עד לבימ"ש העליון. שם הורו לועדה לבחור באישה ונימקו בכך שאם לא תבחר באישה, לעולם לא יהיה לה הניסיון והאפליה הגברית בעצם תונצח.

עו"ד שרון ברבי

עורך הדין שרון ברבי חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 2008. בשנת 2009 סיים עורך הדין ברבי את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, ובהתבסס על הניסיון הרב שצבר בטיפול ובייצוג עשרות תיקים הקים באותה שנה את משרד עורכי הדין שבראשו הוא עומד.

דילוג לתוכן